تانک روغن

تانک روغن


شرح : تانک روغن، مخزن روغن مورد نیاز برای روغن کاری و کنترل توربین ژنراتور است. علاوه بر وظیفه ذخیره سازی روغن، این تانک با تجهیزات خاصی عهده دار خارج نمودن گازهای موجود در روغن نیز می باشد. ظرفیت تانک به نحوی است که کل حجم روغن معادل هشت بار چرخش روغن در ساعت است. زمان لازم از هنگام ورود روغن به تانک تا خروج آن از پمپ ها تقریباً 7 الی 8 دقیقه می باشد. این زمان برای جداسازی هوای جمع شده و ذرات معلق جامد روغن،حاصل از پیری روغن کافی است.

تانک روغن روانکاری
mbv10bb001 یا تانک روغن، میان داکت هوای ورودی کمپرسور و ژنراتور قرار دارد و دارای ظرفیت تقریبی 5/11 متر مکعب است. زمانی که مسیر شامل لوله ها،کولر از روغن پر هستند، مقدار کل روغن حدود 5/13 متر مکعب است. همچنین تانک به عنوان محلی برای نصب پمپ های روغن، و دیگر تجهیزات و مشاهده است.
زمانی که روغن به حداقل مقدار خود برسد، توربین گاز تریب نموده و درصورتی که توربین در حال کار در ترینگر باشد از مد ترنیگیر خارج می شود. سطح حداقل روغن در ترانسمیتر mbv10cl101 و سوئیچ های سطح cloo2/3 که با فانکشن 2v3 کار می کند تنظیم می گردد. با کمک دمنده mbv50ano11، تانک از گازهای تجمع یافته تخلیه شده و یک فشار کم منفی (حدود یک تا 2 میلی بار) در تانک و محفظه یاتاقانها تولید می شودکه در نتیجه مانع از نشت روغن از سیل کننده های یاتاقان می گردد.
مقدار روغنی که از مسیر دمنده به صورت مخلوط با هوا خارج می شود توسط یک trap (mbv50a1001) جدا شده و سپس به تانک روغن بر می گردد.


فن خروج هوای روغن
شرح : این فن یک فشار خلاء کم را میان تانک روغن و محفظه یاتاقانها توربین گاز ایجاد می کند و مانع از فرار روغن از شفت و محفظه می گردد. تانک با هوای بیرون (اتمسفر) در ارتباط نبوده و لوله های متصل به آن کاملاً آب بندی هستند. این آب بندی به این خاطر است که مانع از ورود هوای غیر کنترل شده به داخل تانک گردد.ورود هوا می تواند تأثیر بسزایی در رفتار فن برجای گذارد.

ساختار و مد عملکرد
فن مستقیماً روی تانک روغن نصب است.این فن دارای یک موتور راه انداز 3 فازac است. عملکرد فن باعث مکش هوای داخل تانک و خروج آن به بیرون می گردد. این کار از طریق یک لوله متصل به بخش پائین فن صورت می گیرد. قطرات روغن موجود در هوا با نیروی سانترفیوژ به بیرون پرتاب می شود. یک شیر تخلیه روغن در پائین ترین نقطه لوله خروجی به همین منظور تعبیه شده است.برای اطمینان از باز بودن مسیر خروج هوا به اتمسفر، روغن جمع شده در لوله بایستی در فواصل منظم زمانی تخلیه گردد. این کار می تواند حداقل یک بار در ماه صورت پذیرد.

/ 1 نظر / 117 بازدید

بهترشود