مکانیک ساخت و تولید

این وبلاگ سعی در نمایش مطالب و مقالات و معرفي وبلاگها و سايتها در زمینه مهندسی مکانیک ساخت و تولید را دارد .

تشریح قسمت های مختلف ماشین صفحه تراش
ساعت ٥:٤٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

تشریح قسمت های مختلف ماشین صفحه تراش

1-بدنه 2-میز 3-کشاب 4-جعبه دنده اصلی   5-مکانیزم حرکت پیشروی  6-کلیدها و اهرمهای راه انداز 7- کله گی  8- رنده گیر 9-اهرمهای اتومات میز 10-سوپرت های افقی و عمودی  11-الکتروموتور.


تشریح قسمت های مختلف ماشین صفحه تراش

 

قسمتهای اصلی ماشین صفحه تراش کورس کوتاه عبارت است از:

1-بدنه

2-میز

3-کشاب

4-جعبه دنده اصلی

 5-مکانیزم حرکت پیشروی

6-کلیدها و اهرمهای راه انداز

7- کله گی

8- رنده گیر

9-اهرمهای اتومات میز

10-سوپرت های افقی و عمودی

 11-الکتروموتور.

 

                                                          (شکل2-1)

 

 

- بدنه: بدنه اصلی ترین قسمت ماشین است که کلید اجزای ماشین بر روی آن سوار شده و از چدن مرغوب ساخته شده است .قسمت تحتانی آن عریض و به صورت پایه ای است که مخزن روغن ماشین در این قسمت قرار دارد.

 

- الکتروموتور :در پشت پایه و روی یک تکیه گاه قرار دارد.

 

- کشاب:کشاب قطعه ای چدنی است که بر روی بدنه دستگاه قرار می گیرد و از طریق اهرم نوسان کننده در راهگاه کشویی بدنه به صورت  رفت و برگشت به حرکت در می آید.

 

کله گی: این قسمت بر روی پیشانی کشاب سوار شده به وسیله دو پیچ در شیارT شکل پیشانی کشاب، تحت زاویه دلخواه از هر طرف به اندازه 60 درجه محکم می گردد.بر روی کله گی دستگاه سوپرت عمودی و رنده گیر قرار می گیرد که به مجموعه آن «کله گی» گفته می شود.

 

- سوپرت عمودی: این قسمت به وسیله یک پیچ در امتداد عمود یا مایل بر روی کله گی حرکت داشته و کار تنظیم بار عمودی را به وسیله حلقه تنظیمی انجام می دهد.این قسمت ،هم به  صورت دستی و هم،خودکار می تواند عمل کند.حرکت خودکار آن از طریق چرخ دنده مخروطی که در داخل کشاب است صورت می گیرد.

 

- دستگاه رنده گیر:این دستگاه و پایه آن بر روی سوپرت سوار شده در امتداد شیار قوسی شکل ،بر حسب لزوم حرکت کرده به وسیله پیچ و مهره ای سفت می شود.

 

- جعبه دنده اصلی: این جعبه از طریق الکترو موتور به حرکت در می آید و به وسیله چرخ دنده کشویی ،دورهای شش گانه آن به چرخ طیار و در نهایت به کشاب و سوپرت های افقی و عمودی انتقال می یابد.

 

- اهرم نوسان کننده: حرکت این اهرم از طریق چرخ طیار صورت می گیرد و به وسیله کولیس(سنگ) حرکت دورانی آن به حرکت نوسانی تبدیل می شود.

 

- میز ماشین: از میز ماشین برای بستن و نگه داشتن قطعات کار یا وسایل بستن مانند :گیره ها ،روبنده ها استفاده می شود. برای اینکه بتوان قطعات کار را روی میز بست ،روی آن شیارهایT شکل تعبیه شده است.میز ماشین دارای حرکت افقی و عمودی است که حرکت خودکار افقی آن ازطریق چرخ لنگ صورت گرفته پس از تنظیم در ارتفاع مورد نظر ،می توان مهره های تکیه گاه جلو میز را محکم کرد.(شکل 6-1)

 

- کلیدهای راه انداز: بر دیواره ماشین یک جفت کلید با رنگهای آبی و قرمز نصب گردیده که کلید آبی مخصوص روشن کردن دستگاه و کلید قرمز مخصوص خاموش کردن در نظر گرفته شده است. اهرم راه انداز و ترمز هم در کنار میز،روی بدنه ماشین تعبیه شده است .بعد از روشن کردن ماشین ،به وسیله این اهرم ،کشاب شروع به حرکت کرده می توان میز یا کله گی را به صورت دستی یا خودکار به حرکت در آورد.

 

                                         (شکل3-1) کشاب با کله گی و سوپرت

 

 

 

                                                    (شکل5-1) میز و کلیدهای راه انداز